Alle dager har et lydspor!
Nytt, gammelt, sært eller kommersiellt…

Jeg er ganske rund i musikk smaken, alt til sin tid. Jeg har mye i egne spillelister og hører mye på det som kommer som forslag fra de ulike musikk og strømme-tjenestene. Her skal jeg snart dele det som har inspirert, overrasket, gjort dagene bedre på repeat, i hjelmen, i bilen, på shoot, på kontoret, osv.

Noen ting tar litt lenger tid enn andre ting...

Målet var å kunne ønske velkommen til de nye sidene i oppstarten på 2021, men sånn ble det ikke. Noen ting, tar som kjent litt lenger tid enn andre ting. Andre viktigere prosjekt enn denne siden ble prioritert, men den som venter osv...

Jeg har åpnet sidene og innholdet vil komme på nett etterhvert som det blir klart. Jeg er ikke så enormt langt bak skjema, men det går nok fortsatt noen dager før jeg er på nett og har oppdatert, publisert og kan si "ferdig" og "velkommen" til LarsUlriksen.com og alt det som skal skje her i året som kommer.

Sees snart!

Copyright © Lars Ulriksen